Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Rey

Chọn đáp án chính xác nhất
He put on a coat______his shirt
A. over B. above
Câu này chắc không làm khó các cậu rồi ^^. Kèm giải thích luôn nhaa

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi và đề bài kỹ lưỡng để xác định loại từ cần điền vào câu trống.
2. Xem xét nghĩa của các từ trong đáp án để tìm từ phù hợp.
3. Kiểm tra cấu trúc ngữ pháp của câu trước và sau chỗ trống để chọn từ đúng.
4. Chọn đáp án chính xác.

Câu trả lời cho câu hỏi trên: A. over (trên)

Giải thích:
- "Put on" nghĩa là "mặc lên" hoặc "đội lên".
- Khi sử dụng "put on" để diễn tả việc mặc áo, chúng ta cần đặt một thứ lên trên một cái khác.
- Trong câu này, chúng ta cần đặt một cái áo lên trên cái áo sơ mi, do đó từ đúng sẽ là "over".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46807 sec| 2252.266 kb