Lớp 9
40điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Cho tam giác ABC vuông tại A, gọi I là giao điểm của các đường phân giác và M là trung điểm của BC. Biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính \(\widehat {BIM}.\)
Ai đó giúp mình với, mình đang rất cần tìm lời giải cho câu hỏi này. Mình sẽ chia sẻ kết quả cho mọi người sau!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Ta có tam giác ABC vuông tại A, nên góc BAC = 90 độ.
- Gọi E là trung điểm của AB, ta có EM // AC.
- Mà M là trung điểm của BC, nên BM = MC.
- Do đó, ta có tam giác BME đẳng cạnh.
- Vì BM = MC, nên tứ giác ABMC là hình bình hành.
- Góc BIM là góc giữa đường thẳng BM và đường phân giác BI, nên góc BIM bằng góc BMC (do ABMC là hình bình hành).
- Ta có góc BMC = góc MBC = góc BAC (do BM // AC và BM = MC).
- Vậy, góc BIM bằng góc BAC.

Câu trả lời:
Góc BIM = góc BAC = 90 độ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46540 sec| 2240.359 kb