Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Vương

Cho sơ đồ các phản ứng: X + NaOH (dung dịch) → t o Y + Z Y + NaOH (rắn) → t o ,   CaO  T + P; T → 1500 o C  Q + H2 Q + H2O → xt ,   t o Z. Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là: A. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO . B. HCOOCH=CH2 và HCHO . C. CH3COOCH=CH2 và HCHO . D. CH3COOC2H5 và CH3CHO .

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22849 sec| 2042.305 kb