Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Ngọc

Cho lai giống chó lông vàng thuần chủng với giống chó lông đen F1 được chó lông vàng khi cho các con F1 tự giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Hãy biện luận và viết sơ đồ lai biết tình trạng màu lông chỉ là một nhân tố di truyền quy định inh

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

P thuần chủng: Vàng x đen

F1 : 100%vàng

=> vàng trội hoanf toàn so với đen

 A: vàng; a : đen

P: AA(vàng) x aa (đen)

G   A                  a

F1: Aa (100%vàng)

F1: Aa (vàng) x Aa (vàng)

G   A, q              A, a

F2: 1AA: 2Aa: 1aa

KH: 3 vàng : 1 đen

 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.08962 sec| 2213.711 kb