Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Giang

Cho hình tròn tâm O,đường kính AB=8cm. a)Tính chu vi hình tròn tâm O,đường kính AB ; hình tròn tâm M,đường kính AO và hình tròn tâm N,đường kính OB b)So sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tam
Tôi biết rằng đây có thể không phải là thời điểm thích hợp, nhưng tôi thực sự cần sự giúp đỡ từ các Bạn. Ai có thể phân tích vấn đề này cho tôi với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

a) Chu vi của hình tròn tính bằng công thức: chu vi = π * đường kính. Với π là một hằng số xấp xỉ bằng 3.14.

- Chu vi hình tròn tâm O, đường kính AB=8cm: Chu vi = π * 8(cm) = 3.14 * 8 = 25.12(cm)
- Chu vi hình tròn tâm M, đường kính AO: Chu vi = π * đường kính = π * 4(cm) = 3.14 * 4 = 12.56(cm)
- Chu vi hình tròn tâm N, đường kính OB: Chu vi = π * đường kính = π * 4(cm) = 3.14 * 4 = 12.56(cm)

b) Để so sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O, ta cần tính tổng chu vi của M và N, sau đó so sánh với chu vi của O.

- Tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N: Chu vi tổng = Chu vi M + Chu vi N = 12.56(cm) + 12.56(cm) = 25.12(cm)

Với kết quả trên, ta thấy rằng tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N bằng chu vi của hình tròn tâm O.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44593 sec| 2257.266 kb