Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Việt

cho hai nguồn kết hợp dao động tại 2 điểm A B  trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm , sóng truyền với bước sóng 1,5cm . điểm P nằm trên đoạn A B cách  A  1 đoạn 6cm . gọi Ax ,By là 2 nửa đường thẳng trên mặt chất lỏng , cùng 1 phái so với AB và vuông góc với AB  . cho điểm C di chuyển trên Ax và điểm D  di chuyển  trên By sao cho PC luôn vuông góc  với PD . khi diện tích của tam giác PCD  có giá trị nhỏ nhất thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên PD   là???
Có vẻ như mình đã gặp bế tắc rồi. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp đỡ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể áp dụng nguyên lý giao thoa sóng để tìm ra sự tương hợp giữa hai nguồn dao động.

Vì hai nguồn dao động cách nhau 16 cm, và sóng truyền với bước sóng 1,5 cm, ta có thể tính được pha hiện tại của các điểm A và B trên mặt chất lỏng. Gọi A1 và B1 lần lượt là pha hiện tại của A và B.

Để điểm P nằm trên đoạn AB sao cho AP = 6 cm, ta có thể tính được pha hiện tại của điểm P, gọi là P1.

Tiếp theo, ta sẽ tìm các vị trí có thể của điểm C và D trên các nửa đường thẳng Ax, By. Với mỗi vị trí của C và D, ta tính được pha hiện tại của C và D, gọi là C1 và D1.

Điều kiện để PC luôn vuông góc với PD là pha hiện tại của P, C và D phải tuân theo một mối quan hệ nhất định. Ta có thể xây*** một công thức số để tính góc giữa PC và PD dựa trên pha hiện tại của P, C và D.

Sau đó, ta tính diện tích tam giác PCD dựa trên các vị trí của C và D và tính toán giá trị nhỏ nhất của diện tích này.

Câu trả lời cho câu hỏi trên phụ thuộc vào giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác PCD.

Lưu ý: Đây chỉ là một phương pháp giải đơn giản, trong thực tế có thể có nhiều phương pháp giải khác phức tạp hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Với điều kiện PC vuông góc với PD, ta có góc PCD = 90 độ. Do đó, tam giác PCD là tam giác vuông tại C. Để tìm diện tích nhỏ nhất của tam giác PCD, ta xét điểm C và D di chuyển trên đoạn thẳng Ax và By. Ta cần thay đổi khoảng cách PC và PD để diện tích tam giác PCD đạt giá trị nhỏ nhất. Tuy nhiên, với điều kiện PC luôn vuông góc với PD, khoảng cách giữa PC và PD phải như nhau. Do đó, số điểm dao động với biên độ cực đại trên PD là không đổi khi diện tích tam giác PCD nhỏ nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Với bài toán này, ta có d = 16cm, lambda = 1.5cm và P nằm ở vị trí cách A 6cm. Ta tính được góc phiên soạn alpha giữa PA và PB: tan(alpha) = 6/16 => alpha = atan(0.375). Sử dụng công thức sin(theta) = m*lambda/d, ta có sin(theta) = sin(alpha) = lambda/d = 1.5/16. Từ đó, ta tính được góc theta: theta = asin(1.5/16).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để giải bài toán này, ta sử dụng công thức cơ bản về sự giao thoa của sóng điện từ: [d*sin(theta) = m*lambda]. Trong đó, d là khoảng cách giữa hai nguồn sóng A và B, lambda là bước sóng và m là số pha chết giữa hai nguồn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49918 sec| 2259.742 kb