Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Phương

Cho dung dịch Ba(HCO 3) 2 lần lượt vào các dung dịch: Ca(NO 3) 2, KOH, Na 2CO 3, KHSO 4, Ba(OH) 2, H 2SO 4, HNO 3. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A. 5 B. 6 C. 4 D. 3

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24498 sec| 2048.414 kb