Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Đạt

cho các từ sau   mải miết ,xa lạ , xa xôi , phẳng lặng , phẳng phiu, mong ngóng,mong mỏi,mơ màng , mơ mộng a) Xếp những từ trên thành 2 nhóm từ ghép , từ láy b)cho biết tên gọi của kiểu từ ghép và kiểu từ láy ở mỗi nhóm trên
Bạn nào có kinh nghiệm về chủ đề này không? Mình mong nhận được sự giúp đỡ từ Mọi người. Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đọc và hiểu nghĩa của các từ trong danh sách.
- Phân loại các từ thành 2 nhóm từ ghép và từ láy dựa trên cách tạo thành từ và nghĩa của từ.

Câu trả lời:
a) Nhóm từ ghép: mải miết, xa xôi, phẳng lặng, mong ngóng, mơ màng.
Nhóm từ láy: xa lạ, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng.

b) Tên gọi của kiểu từ ghép:
- mải miết: ghép của hai từ cơ bản "mải" và "miết" thành từ ghép có nghĩa "làm việc cần mẫn, chăm chỉ".
- xa xôi: ghép của hai từ cơ bản "xa" và "xôi" thành từ ghép có nghĩa "vùng đất xa xôi, hẻo lánh".
- phẳng lặng: ghép của hai từ cơ bản "phẳng" và "lặng" thành từ ghép có nghĩa "rất phẳng, không có sóng gió".
- mong ngóng: ghép của hai từ "mong" và "ngóng" thành từ ghép có nghĩa "rất mong chờ, trông chờ".
- mơ màng: ghép của hai từ cơ bản "mơ" và "màng" thành từ ghép có nghĩa "hồi hộp, không thật".

Tên gọi của kiểu từ láy:
- xa lạ: từ láy là hình thức từ tạo thành bằng việc lặp lại một từ cơ bản "xa" để nhấn mạnh ý nghĩa "xa, không quen thuộc".
- phẳng phiu: từ láy là hình thức từ tạo thành bằng việc lặp lại một từ cơ bản "phẳng" để nhấn mạnh ý nghĩa "rất phẳng, nhẵn mượt".
- mong mỏi: từ láy là hình thức từ tạo thành bằng việc lặp lại một từ cơ bản "mong" để nhấn mạnh ý nghĩa "rất mong mỏi, rất hi vọng".
- mơ mộng: từ láy là hình thức từ tạo thành bằng việc lặp lại một từ cơ bản "mơ" để nhấn mạnh ý nghĩa "mơ màng, tưởng tượng".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

a) Có 2 nhóm từ ghép và từ láy. Nhóm từ ghép bao gồm: mải miết, xa lạ, phẳng lặng, mong ngóng, mơ màng. Nhóm từ láy bao gồm: xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Từ ghép: mải miết, xa lạ, phẳng lặng, mong ngóng, mơ màng. Từ láy: xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Nhóm từ ghép: mải miết, xa lạ, phẳng lặng, mong ngóng, mơ màng. Nhóm từ láy: xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Xác định các từ hoặc cụm từ không đúng trong tiếng Anh chuẩn.
2. Xác định từ hoặc cụm từ đúng thay thế cho từ hoặc cụm từ không đúng.
3. Trả lời câu hỏi bằng thông tin từ bước 2.

Câu trả lời:
Từ hoặc cụm từ không đúng trong câu là "on". Dùng chữ J vào giữa từ "on" và "her" để tạo thành từ "on her", đại từ sở hữu "her" được sử dụng trước danh từ "uncle's farm".
Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn là: B. on (cần thay thế bằng "on her").

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46922 sec| 2257.555 kb