Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Hưng

Cho biết : 1 < X < 2, X có thể nhận giá trị là số tự nhiên được không ? X có thể nhận giá trị là số thập phân được không ? Nêu ví dụ. b)  Tìm ba giá trị của X là các số thập phân, sao cho 0,6 < X < 0,7. cứu
Xin chào tất cả! Mình đang mắc kẹt với một vấn đề khó nhằn. Mình mong được nghe lời khuyên từ các Bạn. Ai có thể giúp một tay?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phương pháp so sánh số.

a) Số tự nhiên là các số nguyên dương. Vì X thỏa mãn điều kiện 1 < X < 2, nên X không thể nhận giá trị là số tự nhiên.

b) Số thập phân là các số có phần thập phân. Ta có 0,6 < X < 0,7. Để tìm giá trị của X, ta có thể chia đoạn [0,6; 0,7] thành các phần bằng nhau.

Ví dụ 1: Chia đoạn thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần là 0,01. X có thể nhận giá trị là 0,61, 0,62, 0,63, ..., 0,69.

Ví dụ 2: Chia đoạn thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần là 0,001. X có thể nhận giá trị là 0,601, 0,602, ..., 0,689.

...

c) Ba giá trị của X là các số thập phân trong đoạn 0,6 và 0,7. Ví dụ, một trong các giá trị có thể là 0,61. Ta có thể tìm thêm các giá trị khác bằng cách chia đoạn thành nhiều phần bằng nhau như vừa nêu ở câu b).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

X có thể nhận giá trị là số thập phân vì khoảng từ 1 đến 2 chứa các số thập phân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

X không thể nhận giá trị là số tự nhiên vì 1 < X < 2 và không có số tự nhiên nào nằm trong khoảng từ 1 đến 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44728 sec| 2241.641 kb