Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Huy

Cho A=3+3^2+3^3+...+3^100. Tìm số tự nhiên n biết rằng 2A+3= 3^n
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Ta có A = 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^100.
Lưu ý rằng đây là một cấp số cộng với công bằng 3 và số hạng đầu tiên là 3.

Tổng số hạng của cấp số cộng: n = 100
Công bằng: q = 3
Số hạng đầu tiên: a = 3

Áp dụng công thức tổng của cấp số cộng, ta có:
A = a * (1 - q^n) / (1 - q)

Từ đó, ta tính được giá trị của A.

Sau đó, ta thay giá trị của A vào phương trình 2A + 3 = 3^n và giải phương trình để tìm giá trị của n.

Câu trả lời:

Từ công thức tổng của cấp số cộng, tính giá trị của A, ta có:
A = 3 * (1 - 3^100) / (1 - 3) = 3 * (1 - 3^100) / (-2)

Tiếp theo, ta thay giá trị của A vào phương trình 2A + 3 = 3^n và giải phương trình để tìm giá trị của n.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Câu trả lời 1:
Ta thấy A là tổng của dãy số hình thành từ lũy thừa của 3 với các số mũ tăng dần từ 1 đến 100. Để tính A, ta có thể áp dụng công thức tổng của dãy số hình thành từ một cơ số và các số mũ tăng dần. Công thức này là: S = a * (r^n - 1) / (r - 1), trong đó a là số hạng đầu tiên, r là cơ số, và n là số lượng số hạng.

Ứng dụng công thức này vào bài toán, ta có:
- a = 3 là số hạng đầu tiên
- r = 3 là cơ số
- n = 100 là số lượng số hạng

Tính giá trị của A, ta có: A = 3 * (3^100 - 1) / (3 - 1) = 3^101 - 3.

Tiếp theo, bài toán yêu cầu tìm số tự nhiên n biết 2A + 3 = 3^n. Thay giá trị của A vào phương trình, ta có: 2(3^101 - 3) + 3 = 3^n.

Câu trả lời 1 là dạng JSON: {"n": 101}

Câu trả lời 2:
Ta có công thức tổng của dãy số hình thành từ một cơ số và các số mũ tăng dần là S = a * (1 - r^n) / (1 - r), trong đó a là số hạng đầu tiên, r là cơ số, và n là số lượng số hạng.

Áp dụng công thức này vào bài toán, ta có:
- a = 3 là số hạng đầu tiên
- r = 3 là cơ số
- n = 100 là số lượng số hạng

Tính giá trị của A, ta có: A = 3 * (1 - 3^100) / (1 - 3) = (3^101 - 3) / 2.

Tiếp theo, bài toán yêu cầu tìm số tự nhiên n biết 2A + 3 = 3^n. Thay giá trị của A vào phương trình, ta có: 2[(3^101 - 3) / 2] + 3 = 3^n.

Câu trả lời 2 là dạng JSON: {"n": 101}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Tìm hiểu về thành phố Bến Tre: lịch sử, văn hóa, địa lý, dân cư, v.v.
2. Nghiên cứu về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Bến Tre: Bảo tàng Bến Tre, Núi Ba Từ, Vườn trái cây Mekong Delta, v.v.
3. Xác định danh lam thắng cảnh cụ thể để thuyết minh.
4. Sắp xếp thông tin và viết thuyết minh về di tích danh lam thắng cảnh đã chọn.

Câu trả lời: Một trong những di tích danh lam thắng cảnh ở Bến Tre là Bảo tàng Bến Tre. Bảo tàng này được xây*** vào năm 1984 và nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Bảo tàng Bến Tre thuộc sở hữu của thành phố và có nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn và trưng bày các hiện vật liên quan đến lịch sử, văn hóa và truyền thống của người dân Bến Tre.

Bảo tàng Bến Tre có một danh mục rất phong phú và đa dạng, bao gồm các hiện vật như công cụ lao động truyền thống, văn hoá phẩm, bức ảnh lịch sử, tài liệu cùng các hiện vật khác liên quan đến lịch sử và văn hóa dân tộc. Qua việc trưng bày này, Bảo tàng Bến Tre góp phần giúp du khách và cộng đồng hiểu rõ hơn về quá khứ và bản sắc văn hóa của Bến Tre.

Ngoài việc trưng bày hiện vật, Bảo tàng Bến Tre cũng có các hoạt động giáo dục và nghiên cứu nhằm khơi dậy sự quan tâm và truyền bá tri thức văn hóa. Nơi đây thường xuyên tổ chức các buổi thuyết trình, triển lãm, hội thảo và các hoạt động liên quan khác để phổ biến kiến thức lịch sử và văn hóa đến công chúng.

Bảo tàng Bến Tre là một điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá lịch sử và văn hóa của Bến Tre, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của thành phố.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.60305 sec| 2247.875 kb