Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Long

Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc,dư.Dẫn khí thoát ra vào 500ml dung dịch KOH 4m ở điều kiện thường.Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra,chỉ rõ chất khử,chất oxi hoá?
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Viết phương trình hoá học cho phản ứng tạo ra khí Cl2 từ MnO2 và HCl:
MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + 2H2O + Cl2

2. Tính số mol của MnO2:
Molar mass của MnO2 = 54.94 g/mol + 2(16.00 g/mol) = 86.94 g/mol
Số mol MnO2 = khối lượng MnO2 / molar mass = 69.6 g / 86.94 g/mol

3. Xác định chất khử và chất oxi hoá:
Trong phản ứng trên, chất khử là MnO2 và chất oxi hoá là HCl.

4. Xác định số mol của chất khử và chất oxi hoá:
Số mol MnO2 đã tính được ở bước trước.
Số mol HCl = 4 * số mol MnO2 (vì tỷ lệ mol MnO2 và HCl là 1:4 trong phương trình phản ứng)

5. Dựa vào số mol chất oxi hoá, tính số mol chất khử và chất oxi hoá còn lại sau phản ứng:
Số mol HCl sau phản ứng = số mol HCl ban đầu - số mol Cl2 được sinh ra
Số mol MnO2 sau phản ứng = số mol MnO2 ban đầu - số mol MnO2 đã phản ứng

6. Dựa vào số mol chất khử và chất oxi hoá còn lại, viết lại phương trình hoá học:
MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + 2H2O + Cl2
KOH + HCl -> KCl + H2O

Câu trả lời:
Chất khử: MnO2
Chất oxi hoá: HCl

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra là:
1. MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + 2H2O + Cl2
2. Cl2 + 2KOH -> KCl + KClO + H2O

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra là:
1. 2MnO2 + 4HCl -> 2MnCl2 + 2H2O + Cl2
2. Cl2 + 2KOH -> KCl + KClO + H2O

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47843 sec| 2249.508 kb