Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Dung

chín trăm triệu không trăm linh chín nghìn tám trăm mười viết thế nào
Ai ở đây giỏi về chủ đề này không ạ? Mình đang cần tìm câu trả lời và rất mong được sự giúp đỡ của các Bạn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để viết số "chín trăm triệu không trăm lĩnh chín nghìn tám trăm mười" thành số, chúng ta có thể sử dụng phương pháp đọc và viết số.

Phương pháp:
1. Để viết số trong văn bản thành số, ta tách từng phần con số ra và viết thành số.
2. Để viết từ "chín trăm" thành số, ta biết rằng số 1 đọc là "một" và số 0 đọc là "không". Vì đây là hàng trăm nên ta sẽ biết được chữ số 9 (chín), sau đó là chữ số 0 (không), cuối cùng là chữ số 0 (không).
3. Để viết từ "triệu" thành số, ta biết rằng số 1 đọc là "một" và số triệu được đọc giống như một con số thường. Vì số triệu nằm ở hàng trăm triệu nên ta biết được chữ số 1 (một), sau đó là chữ số 0 (không), cuối cùng là chữ số 0 (không).
4. Tương tự, ta thực hiện với từ "không trăm lĩnh chín" và được số 0 (không), 0 (không), 9 (chín).
5. Để viết từ "nghìn" thành số, ta biết rằng số 1 đọc là "một" và số nghìn được đọc giống như một con số thường. Vì số nghìn nằm ở hàng trăm nghìn nên ta biết được chữ số 1 (một), sau đó là chữ số 0 (không), cuối cùng là chữ số 0 (không).
6. Cuối cùng, ta viết từ "tám trăm mười" thành số, ta có chữ số 8 (tám), sau đó là chữ số 1 (mười).

Vậy số "chín trăm triệu không trăm lĩnh chín nghìn tám trăm mười" được viết thành số 900,009,810.

Có thể giải theo cách khác bằng cách viết số từng phần con số theo thứ tự hàng từ trái sang phải và cộng dồn vào nhau.

Hướng giải khác:
Chín trăm triệu không trăm lĩnh chín nghìn tám trăm mười = 900,009,810 (cách viết số)

Chúng ta có thể giải theo cách này bằng cách phân tích số thành các phần con số và viết thành số.
- Chín trăm triệu: viết số 900,000,000
- Không trăm lĩnh chín nghìn: viết số 009,000
- Tám trăm mười: viết số 810

Cộng các phần con số lại với nhau: 900,000,000 + 009,000 + 810 = 900,009,810

Vậy số "chín trăm triệu không trăm lĩnh chín nghìn tám trăm mười" được viết thành số 900,009,810.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.42038 sec| 2248.328 kb