Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

Chép lại những từ đúng chính tả dưới đây:           Chà đạp, trà đạp, trạc cây, chạc cây, cây chàm, cây tràm, trạn bát, chạn bát, chau chuốt, trau chuốt, giải đất, dải đất, con gián, con dán, xay sát, xay xát, bổ xung, bổ sung, sử dụng, xử dụng. Ai đúng mình tick
Ah, tôi đang bí cách làm quá, có ai đó giúp tôi làm bài này được không? ?"

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để chép lại các từ đúng chính tả, bạn có thể thực hiện như sau:

1. Xem xét các từ trong danh sách và phân biệt chính xác các âm tiết và âm vị của từ.
2. Đối chiếu với các từ điển hoặc sách ngữ pháp để kiểm tra động từ, danh từ, tính từ hay giới từ và cách sử dụng chính xác của từ.
3. Chú ý đến các biến thể của từ (ví dụ: chạc cây, chạc vừa, chạc chạc) để chắc chắn chọn từ đúng.
4. Sau khi kiểm tra chính tả, viết lại các từ vào một giấy hoặc bảng theo thứ tự.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
- Chà đạp, trà đạp, trạc cây, cây chàm, cây tràm, chạn bát, chau chuốt, xay sát, bổ xung, sử dụng, xử dụng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22517 sec| 2206.031 kb