Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Dung

Châu Phi có nhiều tài nguyên khoáng sản chủ yếu: A. Kim cương, vàng     B. Dầu mỏ, khí đốt        C. Uranium                    D. Tất cả đều đúng
Bạn nào có thể dành chút thời gian giải đáp giùm mình câu hỏi này không? Sự giúp đỡ của Mọi người sẽ được đánh giá rất cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Châu Phi có tất cả các tài nguyên khoáng sản nêu trên, bao gồm kim cương, vàng, dầu mỏ, khí đốt và uranium.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Châu Phi có nhiều tài nguyên khoáng sản chủ yếu là uranium.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Châu Phi có nhiều tài nguyên khoáng sản chủ yếu là dầu mỏ và khí đốt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Châu Phi có nhiều tài nguyên khoáng sản chủ yếu là kim cương và vàng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Địa lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27097 sec| 2218.234 kb