Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Long

chất làm mất màu dung dịch brom là:a,CH4 b,CH2=CH-CH3 c,CH3-CH3 d,CH-CH2-CH3 cho 5,6l hỗn hợp khí(dktc)gồm CH4,C2H4 có tỉ lệ thể tích là 3:2 qua dung dịch chứa 20g brom.Khối lượng brom dư là:(phẳn ứng hoàn toàn)a,12g b,4g c,16g d,8g thanks:))
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các Bạn! Mình đang tìm lời giải cho một bài toán khó, không biết ai có thể gợi ý cho mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta phải xác định chất làm mất màu dung dịch brom và tính khối lượng brom dư sau phản ứng.

1. Chất làm mất màu dung dịch brom:
- Dung dịch brom có màu đỏ nâu. Khi tác dụng với một số chất, dung dịch brom sẽ bị làm mất màu.
- CH4 là chất không khử brom, nên không phải là đáp án.
- CH2=CH-CH3 là dẫn xuất etilen, không làm mất màu dung dịch brom, nên cũng không phải là đáp án.
- CH3-CH3 là etan, cũng không làm mất màu dung dịch brom.
- CH-CH2-CH3 là propen (C3H6), cũng không làm mất màu dung dịch brom.
Vậy không có chất nào trong những chất đã cho làm mất màu dung dịch brom.

2. Tính khối lượng brom dư:
- Ta có tỉ lệ thể tích của CH4 và C2H4 là 3:2, suy ra nồng độ mol của CH4 là 3/n và của C2H4 là 2/n, với n là tổng số mol của CH4 và C2H4.
- Gọi số mol của CH4 và C2H4 lần lượt là x và y, ta có hệ phương trình sau:
x + y = n
Vậy 3/n * x = 3x/n và 2/n * y = 2y/n
=> 3x = 2y
=> 3/2 * x = y = n - x
- Tổng số mol của CH4 và C2H4 tỉ lệ với tổng khối lượng CH4 và C2H4 theo qui tắc tương tự, suy ra:
(16 * 3/2 * x) + (28 * 2 * x) = 5,6
=> 36x + 56x = 5,6
=> 92x = 5,6
=> x = 0,06087 mol
=> n = x + y = 0,06087 + 3/2 * 0,06087 = 0,15217 mol
- Ta có biểu thức phản ứng tổng quát sau:
CH4 + 2Br2 -> CBr4 + 4HBr
C2H4 + Br2 -> C2H4Br2
- Ta tính khối lượng brom tiêu tốn trong 0,15217 mol CH4 và C2H4:
Khối lượng Br2 = 0,15217 * 2 * 80 = 24,347 g
- Vì trong phản ứng chỉ dùng 20g brom nên brom còn lại là:
Khối lượng brom dư = 24,347 - 20 = 4,347 g

Câu trả lời:
- Chất làm mất màu dung dịch brom là không có chất nào trong các chất đã cho.
- Khi phản ứng giữa 5,6 l hỗn hợp khí CH4 và C2H4, ta thu được 4,347 g brom dư.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.31908 sec| 2218.047 kb