Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

chất j đang cháy mà dội H2O vào lại cháy thêm ae nhỉ?
Ai đó ơi, giúp mình với! Mình đang trong tình thế khó xử lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình vượt qua câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Giả sử chất j là chất lỏng, không hoàn toàn cháy. Trong quá trình đốt cháy, chất j tạo ra khí CO2 và nước H2O.

2. Giả sử khi dội H2O vào chất j đang cháy, nước sẽ phản ứng với CO2 tạo thành khí metan CH4 và oxi O2.

3. Vì khí metan (CH4) có khả năng cháy, nên khi thêm nước vào chất j đang cháy, nó sẽ tạo ra thêm khí metan, khiến đám cháy thêm mạnh.

Câu trả lời: Khi ta dội nước vào chất j đang cháy, đám cháy sẽ thêm mạnh do phản ứng giữa nước và CO2 tạo ra khí metan.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Tác dụng của nước vào chất j đang cháy là tạo ra cách cháy hỗn hợp giữa chất j và hidro, tăng hiệu suất cháy và tạo ra các sản phẩm cháy mới.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Khi nước tiếp xúc với chất j đang cháy, nước sẽ phân rã thành hidro và oxi, tăng lượng oxi có sẵn trong quá trình cháy và làm cháy thêm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Khi cho nước vào chất j đang cháy, nước sẽ tăng khối lượng chất j và làm tăng luồng chất j trong quá trình cháy, làm cháy mạnh hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Chất j là chất có khả năng phản ứng với nước, vì vậy khi đổ nước vào, chất j dễ bị cháy mạnh hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46539 sec| 2248.055 kb