Lớp 6 - Cánh diều
10điểm
5 tháng trước
Phạm Danh Thái

Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại M hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 14,7% thu được dung dịch muối sunfat 17%. Xác định kim loại M.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

ọi M là kim loại cần tìmvì chất khí không thoát ra, vẫn còn chất rắn không tan, muối sunphat tan => H2SO4 hết, muối cacbonet còn dưGiả sử có 1 mol axit phản ứngMCO3 + H2SO4 --> MSO4 + H2O + CO21 <------ 1 --------> 1 --------------> 1khối lượng muối sunphat = (M+96).1khối lượng dd sau phản ứng = khối lượng dd axit + khối lượng muối cacbonat đã phản ứng - khối lượng CO2 thoát ra = 1.98.100/14,7 + (M+60).1 - 1.44 = M + 682,67C% muối sunphat ==> M = 24 => M là Mg

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.04526 sec| 2224.188 kb