Lớp 6 - Cánh diều
60điểm
7 tháng trước
Trần Thị Thu Hiền

Năm 1742, trong một bức thư gửi cho các đồng nghiệp của mình ở Thụy Sĩ, Goldbach đề cập đến vấn đề lý thuyết số, nêu rõ: “Tất cả các số nguyên lớn hơn 2 đều là tổng của ba số nguyên tố.” . Ví dụ: 35 = 19 + 13 + 3 hoặc 77 = 53 + 13 + 11. Trong hơn 250 năm qua người ta gọi nó là giả thuyết bậc ba Goldbach và nó đã được nhiều nhà toán học nghiên cứu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai nghiên cứu. Ai đó đã tìm thấy câu trả lời.Tính đến nay, người tiếp cận gần nhất với bài toán này là nhà toán học Terence Tao của Đại học California ở Los Angeles, Mỹ. Ông đã chứng minh rằng mọi số lẻ đều là tổng của nhiều nhất 5 số nguyên tố và hy vọng có thể rút gọn nó từ 5 xuống 3 để đánh bại hoàn toàn phỏng đoán Goldbach trong một tương lai không xa.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải biểu thức này, chúng ta có thể thực hiện theo thứ tự các phép toán (còn được gọi là PEMDAS).Đầu tiên, chúng ta đơn giản hóa phép chia: 1/3.1/3 bằng 0,33333 (số thập phân lặp lại).Bây giờ, chúng ta có thể viết lại biểu thức:9 - 3 + 0.33333Tiếp theo, chúng ta trừ 3 từ 9:9 - 3 = 6Cuối cùng, chúng ta thêm 0,33333 vào 6:6 + 0.33333 = 6.33333Vì vậy, kết quả của biểu thức 9 - 3 + 1/3 xấp xỉ 6,33333.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải biểu thức này, chúng ta có thể thực hiện theo thứ tự các phép toán (còn được gọi là PEMDAS).Đầu tiên, chúng ta đơn giản hóa phép chia: 1/3.1/3 bằng 0,33333 (số thập phân lặp lại).Bây giờ, chúng ta có thể viết lại biểu thức:9 - 3 + 0.33333Tiếp theo, chúng ta trừ 3 từ 9:9 - 3 = 6Cuối cùng, chúng ta thêm 0,33333 vào 6:6 + 0.33333 = 6.33333Vì vậy, kết quả của biểu thức 9 - 3 + 1/3 xấp xỉ 6,33333.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn Trả lời.

đó là terence tao ở đại học california ở los angeles, mỹ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Năm 1742, trong một bức thư gửi cho các đồng nghiệp của mình ở Thụy Sĩ, Goldbach đề cập đến vấn đề lý thuyết số, nêu rõ: “Tất cả các số nguyên lớn hơn 2 đều là tổng của ba số nguyên tố.” . Ví dụ: 35 = 19 + 13 + 3 hoặc 77 = 53 + 13 + 11. Trong hơn 250 năm qua người ta gọi nó là giả thuyết bậc ba Goldbach và nó đã được nhiều nhà toán học nghiên cứu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai nghiên cứu. Ai đó đã tìm thấy câu trả lời.Tính đến nay, người tiếp cận gần nhất với bài toán này là nhà toán học...

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
32 vote
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.03510 sec| 2246.445 kb