Lớp 6 - Cánh diều
10điểm
7 tháng trước
!Lần đầu hỏi
Trường Xuân

how do you

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

im fine thank you and you

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

how do you dịch ra tiếng việt là bạn thế nào

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 1Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.42054 sec| 2227.594 kb