Lớp 9
20điểm
4 tháng trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Thị Tường Vy

Thái độ của em trước tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật vào những năm 40 của thế kỷ xx?ÉT O ÉT ^_^

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

1. Tích cực:

– Dẫn đến những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động.

– Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.

– Đưa đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

2. Tiêu cực:

– Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt.

– Ô nhiễm môi trường.

– Những tai nạn lao động và giao thông.

– Các loại dịch bệnh mới…

=>Con người đã có những giải pháp hạn chế các tác động tiêu cực đó: Cùng nhau xây*** môi trường xanh-sạch-đẹp ở mọi nơi mọi lúc, kính cấm sản xuất vũ khí hạt nhân, cắt giảm các khí gây hiệu ứng nhà kính, hạn chế chất thải độc hại… bảo vệ những động vật quý hiếm đẻ bảo tồn và phát triển cho phù hợp quy luật sinh tồn của tự nhiên. .

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

1. Tích cực:

– Dẫn đến những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động.

– Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.

– Đưa đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

2. Tiêu cực:

– Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt.

– Ô nhiễm môi trường.

– Những tai nạn lao động và giao thông.

– Các loại dịch bệnh mới…

=>Con người đã có những giải pháp hạn chế các tác động tiêu cực đó: Cùng nhau xây*** môi trường xanh-sạch-đẹp ở mọi nơi mọi lúc, kính cấm sản xuất vũ khí hạt nhân, cắt giảm các khí gây hiệu ứng nhà kính, hạn chế chất thải độc hại… bảo vệ những động vật quý hiếm đẻ bảo tồn và phát triển cho phù hợp quy luật sinh tồn của tự nhiên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.02283 sec| 2227.266 kb