Lớp 8
10điểm
4 tháng trước
!Lần đầu hỏi
Nhi Bảo

-8x^3+12x^2+1-6x

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

-8x^3+12x^2+1-6x
=-8x^3+12x^2-6x+1
=-8x^3+4x^2+8x^2-4x-2x+1
=-8x^2(2x-1)+8x(2x-1)-(2x-1)
=-(2x-1)(8x^2-8x+1)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.03916 sec| 2218.859 kb