Lớp 6 - Cánh diều
10điểm
4 tháng trước
!Lần đầu hỏi
ngọc trần

Bài 5:Trên mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy=60 độ ,góc xOz=120 độ a)Tính góc yOz b)Chứng tỏ rằng tia Oy là tia phân giác của xOzc)Gọi Om,On lần lượt thành tia phân giác của góc xOy và và góc yOz.giúp mình giải với!!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.05417 sec| 2040.977 kb