Lớp 6 - Cánh diều
10điểm
6 tháng trước
!Lần đầu hỏi
Phạm Hà Chi

Giới hạn đo của thước là?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.03597 sec| 2234.906 kb