Lớp 10
10điểm
8 tháng trước
!Lần đầu hỏi
Trần Nghi Quỳnh_10A6

sự giống nhau và khác nhau giữa vacxin và thuốc kháng sinh ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

vacxin là chích
còn thuốc kháng sinh là bỏ vào mồm

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

- Vắc xin hoạt động chống lại hầu hết các vi sinh vật, trong khi kháng sinh có tác dụng chống lại vi khuẩn.

- Vắc xin được cung cấp trước khi có biểu hiện của nhiễm trùng, nhưng hầu hết được tiêm kháng sinh sau đó.

- Vắc xin thường có một loại vi khuẩn cụ thể, trong khi thuốc kháng sinh sẽ hoạt động chống lại vô số loài.

- Vắc xin tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên, kháng sinh phá hủy cơ chế sinh hóa của sinh vật.

- Vắc xin có hiệu quả cao đối với vi sinh vật, nhưng có thể có sự đề kháng với kháng sinh cần phát triển các loại kháng sinh mới hơn.

- Cả hai đều có các biến chứng gây chết người như nhau, nhưng vắc xin mang lại ít biến chứng hơn liên quan đến kháng sinh.

Vắc xin và kháng sinh hoạt động cùng nhau, để cung cấp cơ chế bảo vệ trước và sau phơi nhiễm chống lại các bệnh nhiễm trùng đe dọa tính mạng. Do các hoạt động bổ sung của chúng, chúng được sử dụng trong toàn bộ bối cảnh rộng lớn của y học hiện đại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Cùng có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 và hạn chế nguy cơ bệnh Covid-19 tiến triển nặng, song cơ chế bảo vệ của vaccine và Evusheld hoàn toàn khác nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Cùng có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 và hạn chế nguy cơ bệnh Covid-19 tiến triển nặng, song cơ chế bảo vệ của vaccine và Evusheld hoàn toàn khác nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 1Trả lời.

Sự khác biệt giữa Vắc xin và Thuốc kháng sinh là gì?
Cả thuốc kháng sinh và vắc xin đều hoạt động chống lại vi sinh vật để làm chậm hoạt động của chúng, gây hại cho các chức năng sinh lý bình thường. Cả hai đều thành công trong việc quản lý các tình trạng chung, điều này trừ khi được quản lý đúng cách sẽ giết người đó. Mặc dù chúng có biến chứng, thậm chí tử vong, lợi ích mang lại nhiều hơn nguy cơ của cả vắc xin và kháng sinh.
- Vắc xin hoạt động chống lại hầu hết các vi sinh vật, trong khi kháng sinh có tác dụng chống lại vi khuẩn.

- Vắc xin được cung cấp trước khi có biểu hiện của nhiễm trùng, nhưng hầu hết được tiêm kháng sinh sau đó.

- Vắc xin thường có một loại vi khuẩn cụ thể, trong khi thuốc kháng sinh sẽ hoạt động chống lại vô số loài.

- Vắc xin tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên, kháng sinh phá hủy cơ chế sinh hóa của sinh vật.
- Vắc xin có hiệu quả cao đối với vi sinh vật, nhưng có thể có sự đề kháng với kháng sinh cần phát triển các loại kháng sinh mới hơn.
- Cả hai đều có các biến chứng gây chết người như nhau, nhưng vắc xin mang lại ít biến chứng hơn liên quan đến kháng s
Vắc xin và kháng sinh hoạt động cùng nhau, để cung cấp cơ chế bảo vệ trước và sau phơi nhiễm chống lại các bệnh nhiễm trùng đe dọa tính mạng. Do các hoạt động bổ sung của chúng, chúng được sử dụng trong toàn bộ bối cảnh rộng lớn của y học hiện đại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.03351 sec| 2235.047 kb