Lớp 7
60điểm
6 tháng trước
!Lần đầu hỏi
Lê Hồ Anh Công

văn hóa trung quốc đã có những đóng góp quan trọng nào cho lịch sử nhân loại?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Về tư tưởng: Nho giáo góp phần trở thành hệ tư tưởng và đạo đức giai cấp phong kiến.

`-` Văn học: Để lại những tác phẩm văn học vĩ đại như Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kí,.... Và đánh dấu công ơn những nhà thơ nổi tiếng thời Đường như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,...

`-` Sử học: Những di sản văn hóa vô cùng quý giá c ủa nhân dân Trung Quốc, nổi bật nhất là bộ Sử kí của Tư Mã Thiên.

`-` Kiến trúc, nghệ thuật: Nền nghệ thuật có trình độ cao, phong cách độc đáo, thể hiện trong hội họa, điêu khắc, kiến trúc, thủ công mĩ nghệ.

`-` Về khoa học, kĩ thuật: Chế tạo ra những vật dụng cho cuộc sống bình thường như đồ gốm, sứ, vải, lụa,.. Góp phần làm phong phú về khoa học lẫn kĩ thuật và những đóng góp to lớn của người Trung Quốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Có 4 phát minh quan trọng về mặt kĩ thuật mà người Trung Hoa đã đóng góp cho nhân loại, đó là giấy, thuốc súng, la bàn và nghề in. Giấy được chế ra vào khoảng năm 105 do Thái Luân. Nghề in bằng những chữ rời đã được Tất Thăng sáng tạo vào đời Tuỳ. Đồ sứ cũng có nguồn gốc từ Trung Hoa.Văn hóa Trung Quốc đã có những đóng góp trọng cho lịch sử nhân loại:

- Nho giáo: Tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng không chỉ với Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến nhiều nước ở châu Á như Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Chi phối các lĩnh vực, chính trị, xã hội văn hóa nghệ thuật.

- Tứ đại phát minh: la bàn, nghề in, nghề làm giấy, thuốc súng đã ảnh hưởng quan trọng đến văn minh nhân loại. Thậm chí thuốc súng, la bàn còn được truyền bá sang tận phương Tây.

- Các tác phẩm văn sử học, công trình nghệ thuật ngoài việc có ảnh hưởng đến bên ngoài, còn được giữ gìn đến tận ngày nay.

Các đóng góp của văn hóa Trung Quốc đã đóng góp thêm tri thức, sự phong phú đa dạng vào nền văn hóa nhân loại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Có 4 phát minh quan trọng về mặt kĩ thuật mà người Trung Hoa đã đóng góp cho nhân loại, đó là giấy, thuốc súng, la bàn và nghề in. Giấy được chế ra vào khoảng năm 105 do Thái Luân. Nghề in bằng những chữ rời đã được Tất Thăng sáng tạo vào đời Tuỳ. Đồ sứ cũng có nguồn gốc từ Trung Hoa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Văn hóa Trung Quốc có nhiều đóng góp quan trọng cho lịch sử nhân loại. Ví dụ:

- Sáng tạo ra kĩ thuật làm giấy.

+ Giữa thế kỷ VIII, do cuộc chiến tranh giữa nhà Đường và Arập, kỹ thuật làm giấy của Trung Quốc được truyền sang Arập.

+ Tới khoảng thế kỉ XII, người Arập truyền bá kỹ thuật làm giấy sang Tây Ban Nha.

+ Sau đó nghề làm giấy lần lượt được truyền bá sang Italia, Đức, Hà Lan, Anh…

+ Sau khi nghề làm giấy được truyền bá rộng rãi, các chất liệu dùng để viết trước kia như: lá cây ở Ấn Độ, giấy Papirus ở Ai Cập, giấy da cừu ở châu âu đều bị loại giấy mới phát minh này thay thế…

- Tổ Xung Chi là nhà toán học đầu tiên trên thế giới tìm ra chính xác số Pi.

- Phát minh ra thuốc súng:

+ Vào thế kỷ XII, trong quá trình tấn công Trung Quốc, người Mông Cổ đã học tập được thuốc súng của Trung Quốc.

+ Khi người Mông Cổ chinh phục Tây Á, thuốc súng lại được ngườu Arập tiếp thu và truyền bá vào châu Âu (qia con đường Tây Ban Nha).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.02727 sec| 2239.078 kb