Lớp 10
10điểm
7 tháng trước
!Lần đầu hỏi
PhươngAnh Nguyễn

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 11,2g Fe và 16g Fe2O3 vào HNO3 loãng dư thì thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với NaOH rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị m là ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe ta có : nFe = 0,2 + 0,1 2 = 0.4mol
=> nFe2O3 =1\2 nFe = 0,4/2 = 0,2mol => mFe2O3 = 0,2160 =32g

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.03314 sec| 2223.648 kb