Lớp 9
10điểm
8 tháng trước
Tuấn Hùng

Ngày 19/8/1945 quân và dân ta đã giành thắng lợi ở
A.Hà Nội
B.Thái Nguyên
C.Huế
D.Sài gòn

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09677 sec| 2239.148 kb