Lớp 9
60điểm
8 tháng trước
Tuấn Hùng

Ngày 19/8/1945 quân và dân ta đã giành thắng lợi ở

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân trong khí thế sục sôi cách mạng đã biểu tình thị uy chiếm Bắc Bộ phủ (nay là Nhà khách Chính phủ) góp phần đưa đến thắng lợi của cuộc Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám 1945 lịch sử, giành chính quyền về tay nhân dân.
Ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân trong khí thế sục sôi cách mạng đã biểu tình thị uy chiếm Bắc Bộ phủ (nay là Nhà khách Chính phủ) góp phần đưa đến thắng lợi của cuộc Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám 1945 lịch sử, giành chính quyền về tay nhân dân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 1Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.03344 sec| 2234.961 kb