Lớp 9
60điểm
1 năm trước
Tuấn Hùng

Ngày 19/8/1945 quân và dân ta đã giành thắng lợi ở

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Ngày 19/8/1945 , quân và dân ta đã giành thắng lợi ở Hà Nội

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23953 sec| 2233.172 kb