Lớp 7
10điểm
1 năm trước
!Lần đầu hỏi
thanh vũ

làm thế nào để phân biệt được trùng roi và trùng biến hình

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

-Trùng roi di chuyển bằng roi
-Trùng giày di chuyển bằng lông bơi
-Trùng biến hình di chuyển bằng chân giả

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
52 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

giống nhau:có cấu tạo từ 1 tế bào, có kích thước hiển vi, sinh sản phân đôi, di chuyển vừa tiến vừa xoay, hô hấp qua màng cơ thể
khác nhau:-trùng roi:có chất diệp lục,tự dưỡng, di chuyển nhờ điểm mắt, roi
-trùng biến hình:sinh sản vô thính theo cách phân đôi cơ thể, di chuyển nhờ lông bơi, có chân giả

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

- Khác nhau:
+Trùng roi di chuyển bằng roi
+Trùng biến hình di chuyển bằng chân giả
+Trùng roi có hình dạng nhất định là hình thoi
+Trùng biến hình ko có hình dạng nhất định

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.06660 sec| 2231.047 kb