Lớp 8
60điểm
1 năm trước
!Lần đầu hỏi
KIỆT AKIRA

Vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể B và C ở trang 54 (SGK)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.03292 sec| 2223.188 kb