Lớp 7
60điểm
1 năm trước
Nguyễn Đức Nguyên

loaị đất nào giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.05362 sec| 2226.969 kb