Lớp 7
10điểm
1 tuần trước
Linh Yến

Ngôn tất tiên tín NGHĨA LÀ J

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

theo mik là: lời nói đã nói ra thì phải giữ chữ tín
thể hiện trung thực

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.03832 sec| 2112.289 kb