Lớp 12
10điểm
2 tháng trước
hoàng thành trung

Ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của Bác?
AI KO BT THÌ ...

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Sinh ngày 19/5/1890 . Nơi sinh ở làng Hoàng Trù.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 1Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.06435 sec| 2221.438 kb