Lớp 7
10điểm
2 tháng trước
!Lần đầu hỏi
con gà

Cho tam giác MNP vuông tại M, có MN = 6cm, NP = 10cm. Độ dài cạnh MPlà:

A.
4cm

B.
8cm

C.
16cm

D.
2cm

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.02116 sec| 2120.555 kb