Lớp 8
10điểm
2 tháng trước
!Lần đầu hỏi
aasd

(x2+x)(x2+x+1)=6

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

(x2+x)(x2+x+1)=6
⇔(2x+x)(2x+x+1)=6
⇔4x²+2x²+2x+2x²+x²+x-6=0
⇔(4x²+2x²+2x²+x²)+(2x+x)-6=0
⇔9x²+3x-6=0
⇔9x²-6x+9x-6=0
⇔(9x²-6x)+(9x-6)=0
⇔(3x-2)+3(3x-2)=0
⇔(3x+3)(3x-2)=0
⇔3x+3=0 ⇔3x=-3 ⇔x=-1
3x-2=0 3x=2 x=2/3
Vậy nghiệm của x=-1;2/3
3x-2=0 3x=2\(Vậy nghiệm của x=-1;2/3\)\(\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.12363 sec| 2112.039 kb