Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Dung

Câu 29 : Lợi ích khi kết nối các máy  tính thành mạng máy tính:     A. Chia sẻ dữ liệu cho nhau   B. Tất các các đáp án   C. Dùng chung các thiết bị như máy in, máy scan   D. Dùng chung các phần mềm   Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng?   A. Mạng máy tính là các máy tính được để gần nhau   B. Mạng máy tính gồm các máy tính, dây mạng, vỉ mạng   C. Mạng máy tính gồm các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện giao tiếp   D. Mạng máy tính gồm các máy tính, dây mạng. Câu 31: Bộ phận trong máy tính thực hiện xử lí thông tin là:     A. Thiết bị vào   B. Bộ nhớ   C. CPU   D. Thiết bị ra Câu 32: Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động xử lí thông tin?   A. 3   B. 4   C. 5   D. 6   Câu 33 : Đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin là: A. Megabyte B. Byte C. Kilobyte D. Bit Câu 34 : Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì? A. Thu nhận thông tin B. Hiển thị thông tin C. Xử lí thông tin D. Lưu trữ thông tin Câu 35 : Mạng có dây sử dụng thích hợp cho công việc nào sau đây?   A. K hi đi máy bay   B. Khi đi xe buýt   C. Khi làm việc tại văn phòng   D. khi đi tàu hỏa   Câu 36 : Trong các thiết bị dưới dây, thiết bị nào không phải là thiết bị kết nối trong mạng máy tính:   A. Dây mạng   B. Switch   C. Webcam   D. Modem                                                                                   Câu 37: Lợi ích của mạng máy tính là: A. Có nhiều thành phần B. Tiết kiệm điện C. Chia sẻ các thiết bị, trao đổi dữ liệu D. Thuận tiện cho việc sửa chữa.   Câu 38: Thiết bị nào dưới đây là thiết bị kết nối mạng? A. Điện thoại di động B. Bộ chuyển mạch C. Máy tính để bàn D. Máy in   Câu 39: Thiết bị nào dưới đây không phải là thiết bị đầu cuối? A. Dây mạng B. Máy tính C. Điện thoại thông minh D. Máy in   Câu 40: Em thuyết trình chủ đề tình bạn trước lớp thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin? A. Thu nhận thông tin B. Truyền thông tin C. Lưu trữ thông tin D. Xử lí thông tin

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tin học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22153 sec| 2067.398 kb