Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Huy

Câu 12. Hình lục giác đều ABCDEF có độ dài AD=7 cm . Tổng độ dài tất cả các cạnh và đường chéo chính của hình lục giác đó bằng: A. 21 cm. B. 31.5 cm. C. 42 cm. D.63 cm
Ủa, có ai rành về chủ đề này có thể hỗ trợ mình một chút được không? Mình chân thành cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Cách khác để tính tổng độ dài tất cả các cạnh và đường chéo chính của hình lục giác đều là sử dụng công thức tổng độ dài = số cạnh/dường chéo x độ dài cạnh/dường chéo. Với hình lục giác đều ABCDEF có độ dài AD = 7 cm, ta có 6 cạnh và 2 đường chéo chính có cùng độ dài. Tổng độ dài tất cả các cạnh và đường chéo chính của hình lục giác này là: (6 + 2) x 7 = 8 x 7 = 56 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tính tổng độ dài tất cả các cạnh và đường chéo chính của hình lục giác đều, ta cần biết rằng hình lục giác đều có 3 cạnh dài và 3 cạnh ngắn, cùng với 2 đường chéo chính. Ta có thể tính tổng độ dài bằng cách nhân độ dài mỗi cạnh/dường chéo với số cạnh/dường chéo đó. Với hình lục giác đều ABCDEF có độ dài AD = 7 cm, thì các cạnh cùng độ dài và các đường chéo chính cũng có độ dài này. Tổng độ dài tất cả các cạnh và đường chéo chính của hình lục giác này là: (3 x 7) + (2 x 7) = 21 + 14 = 35 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30192 sec| 2205.367 kb