Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Linh

căn 16, căn 49, căn 121, căn 169, căn 196 
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Để tính căn bậc hai của một số, ta cần tìm số không âm mà bình phương của nó bằng số đó.
- Ta có căn 16 = 4 vì 4^2 = 16.
- Ta có căn 49 = 7 vì 7^2 = 49.
- Ta có căn 121 = 11 vì 11^2 = 121.
- Ta có căn 169 = 13 vì 13^2 = 169.
- Ta có căn 196 = 14 vì 14^2 = 196.

Câu trả lời: căn 16 = 4, căn 49 = 7, căn 121 = 11, căn 169 = 13, căn 196 = 14.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Căn bậc hai của 16 là 2^4 = 4, căn bậc hai của 49 là 7^2 = 49, căn bậc hai của 121 là 11^2 = 121, căn bậc hai của 169 là 13^2 = 169, căn bậc hai của 196 là 14^2 = 196.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Theo công thức căn bậc hai của một số n, ta có căn bậc hai của 16 là 4, căn bậc hai của 49 là 7, căn bậc hai của 121 là 11, căn bậc hai của 169 là 13, căn bậc hai của 196 là 14.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Căn bậc hai của 16 là 4, căn bậc hai của 49 là 7, căn bậc hai của 121 là 11, căn bậc hai của 169 là 13, căn bậc hai của 196 là 14.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28979 sec| 2228.195 kb