Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Ngọc

Các trường hợp bằng nhau của tam giác,tam giác vuông
Các pro ơi, mình đang cần sự trợ giúp! Ai có thể hướng dẫn mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải các trường hợp bằng nhau của tam giác và tam giác vuông, ta có thể sử dụng các phương pháp sau:

1. Phương pháp tính toán:
- Đối với tam giác, sử dụng công thức tính diện tích tam giác S = 1/2 * b * h, trong đó b là độ dài đáy tam giác và h là chiều cao tương ứng với đáy đó.
- Đối với tam giác vuông, sử dụng công thức tính diện tích tam giác vuông S = 1/2 * a * b, trong đó a và b lần lượt là độ dài 2 cạnh góc vuông.

2. Sử dụng tính chất của tam giác và tam giác vuông:
- Tam giác bằng nhau có cạnh và góc tương ứng bằng nhau. Do đó, để xác định các trường hợp bằng nhau của tam giác, ta cần so sánh độ dài các cạnh và đo độ lớn các góc tương ứng.
- Tam giác vuông bằng nhau có sử dụng định lý Pythagoras, tức là hai tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông và cạnh kề góc vuông bằng nhau.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là: Các trường hợp bằng nhau của tam giác và tam giác vuông có thể được xác định bằng cách so sánh độ dài các cạnh và đo độ lớn các góc tương ứng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Công thức số học không áp dụng trực tiếp để xác định các trường hợp bằng nhau của tam giác, mà dựa trên đặc điểm và quy luật của các loại tam giác để xác định.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một trường hợp khác của tam giác bằng nhau là tam giác nhọn và tam giác tù khi có các cạnh và góc tương đương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông: tam giác vuông cân, tam giác vuông đều, tam giác vuông cân đều.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Các trường hợp bằng nhau của tam giác: tam giác đều, tam giác cân, tam giác đặc biệt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23397 sec| 2240.727 kb