Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Giang

Các cách chứng minh 1 tam giác là tam giác đều???
Mình đây! Một tâm hồn đang trong cảnh ngặt nghèo cần được cứu nguy. Bạn nào phóng khoáng tâm hồn hãy giúp mình giải quyết vấn đề này với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Chứng minh tam giác ABC đều bằng cách sử dụng các đặc điểm của tam giác đều. Tam giác ABC là tam giác đều khi và chỉ khi có các đặc điểm sau: cạnh của tam giác bằng nhau và góc trong tam giác bằng nhau. Ta kiểm tra các đặc điểm này trên tam giác ABC. Nếu cả ba cạnh AB, BC và AC bằng nhau và ba góc trong tam giác A, B, và C bằng nhau, ta có thể kết luận tam giác ABC là tam giác đều.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Chứng minh tam giác ABC đều bằng cách sử dụng công thức tính góc trong tam giác đều. Giả sử tam giác ABC là tam giác đều, ta xét các góc trong tam giác đều là góc A, góc B và góc C. Khi đó, ta dùng công thức tính góc trong tam giác đều: A = B = C = 60 độ. Nếu ba góc bằng nhau và có giá trị là 60 độ, ta có thể kết luận tam giác ABC là tam giác đều.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Chứng minh tam giác ABC đều bằng cách sử dụng công thức tính cạnh tam giác đều. Giả sử tam giác ABC là tam giác đều, ta xét cạnh AB, BC và AC. Khi đó, ta dùng công thức tính các cạnh trong tam giác đều: AB = AC = BC. Nếu hai cạnh bằng nhau, ta có thể kết luận tam giác ABC là tam giác đều.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24340 sec| 2266.922 kb