Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Đức

C là tập hợp tên các tháng của Quý II (biết một năm có gồm bốn quý) giúp mình với help me
Bạn nào có kinh nghiệm về chủ đề này không? Mình mong nhận được sự giúp đỡ từ Mọi người. Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Tính chất của Quý II là có 3 tháng: Tháng 4, tháng 5 và tháng 6.
- Do đó, tập hợp tên các tháng của Quý II là: {Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6}.

Câu trả lời cho câu hỏi trên: Tập hợp tên các tháng của Quý II là {Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6}.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Phương pháp giải:

Để xác định số XIX, ta phân tích nó thành các chữ số riêng biệt và tính giá trị của từng chữ số theo giá trị thứ tự từ trái sang phải.

Câu trả lời:

XIX là số 19.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46463 sec| 2236.609 kb