Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Giang

Bốn tháng đầu, cửa hàng lương thực Minh Long bán được 28 tấn 980 kg gạo. Ba tháng tiếp theo trung bình mỗi tháng bán được 7 316kg gạo. Hỏi số lượng gạo cửa hàng đã bán trong 7 tháng là bao nhiêu ki-lô-gam?
Bạn nào có thể dành chút thời gian giải đáp giùm mình câu hỏi này không? Sự giúp đỡ của Mọi người sẽ được đánh giá rất cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta sẽ tính tổng số lượng gạo cửa hàng đã bán trong 4 tháng đầu và số lượng gạo cửa hàng đã bán trong 3 tháng tiếp theo, sau đó cộng hai số lượng này lại với nhau để tìm tổng số lượng gạo đã bán trong 7 tháng.

1. Tính tổng số lượng gạo bán trong 4 tháng đầu:
- Số lượng gạo cửa hàng đã bán trong 4 tháng đầu là 28 tấn 980 kg.

2. Tính tổng số lượng gạo bán trong 3 tháng tiếp theo:
- Số lượng gạo bán trong mỗi tháng là 7,316 kg.
- Số lượng gạo bán trong 3 tháng là 7,316 kg x 3 = 21,948 kg.

3. Tính tổng số lượng gạo bán trong 7 tháng:
- Tổng số lượng gạo bán trong 7 tháng là 28 tấn 980 kg + 21,948 kg = 50 tấn 928 kg.

Vậy số lượng gạo cửa hàng đã bán trong 7 tháng là 50 tấn 928 kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Tổng số lượng gạo cửa hàng đã bán trong 7 tháng là 28 tấn 980 kg + 21948 kg = 50928 kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số lượng gạo cửa hàng đã bán trong 3 tháng tiếp theo là 3 x 7316 = 21948 kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tổng số lượng gạo cửa hàng đã bán trong 4 tháng đầu là 28 tấn 980 kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46908 sec| 2249.563 kb