Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ngọc

bọn mày có ai là fan cuồng của naruto không?
Mình đang tìm kiếm một số ý kiến đóng góp cho một vấn đề mình mắc phải ở câu hỏi này. các Bạn có thể giúp mình với, được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Câu hỏi trên không liên quan đến nội dung Hóa học Lớp 12, do đó không có phương pháp giải chính xác để trả lời câu hỏi này từ một góc nhìn hóa học.

Câu trả lời:
Không có câu trả lời do câu hỏi không liên quan đến nội dung Hóa học Lớp 12.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Có một vài tình tiết trong Naruto mà tôi thích, nhưng không thể nói là fan cuồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45668 sec| 2247.633 kb