Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Linh

biểu thức 15/17 * 45/33 - 15/17  * 12/33 có kết quả là bao nhiêu
Làm ơn, ai đó có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc ý tưởng để mình có thể vượt qua câu hỏi này không? Thanks mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta cần nhân các phân số với nhau để thu gọn biểu thức.

Phân số 15/17 * 45/33 - 15/17 * 12/33 có thể thu gọn như sau:
15/17 * 45/33 = (15 * 45) / (17 * 33) = 675 / 561
15/17 * 12/33 = (15 * 12) / (17 * 33) = 180 / 561

Cuối cùng, ta trừ hai phân số đã thu gọn để tìm kết quả cuối cùng:
675/561 - 180/561 = (675 - 180) / 561 = 495 / 561

Vậy kết quả biểu thức là 495/561.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Đầu tiên, ta thực hiện phép nhân 15/17 với 45/33, kết quả thu được là 675/561. Sau đó, ta thực hiện phép nhân 15/17 với 12/33, kết quả thu được là 180/561. Cuối cùng, ta trừ kết quả nhân thứ hai từ kết quả nhân đầu tiên, tức là (675/561) - (180/561). Thực hiện phép tính này, ta có kết quả cuối cùng là 495/561.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta có thể nhân 15/17 với 45/33 và nhân 15/17 với 12/33 riêng biệt. Kết quả nhân 15/17 với 45/33 là 675/561 và kết quả nhân 15/17 với 12/33 là 180/561. Sau đó, ta trừ kết quả nhân thứ hai từ kết quả nhân đầu tiên, tức là (675/561) - (180/561). Thực hiện phép tính này, ta có kết quả cuối cùng là 495/561.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đầu tiên, ta có thể nhân trực tiếp 15/17 với (45/33 - 12/33). Kết quả nhân trong ngoặc trước là (45/33 - 12/33) = 33/33 = 1. Sau đó, ta nhân 15/17 với 1, kết quả thu được là 15/17. Vậy kết quả cuối cùng là 15/17.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Đầu tiên, ta sẽ rút 15/17 từ biểu thức và nhân với 45/33, kết quả thu được là 675/561. Sau đó, ta rút 15/17 từ biểu thức và nhân với 12/33, kết quả thu được là 180/561. Tiếp theo, ta trừ kết quả nhân đầu tiên với kết quả nhân thứ hai, tức là (675/561) - (180/561). Thực hiện phép tính này, ta được kết quả cuối cùng là 495/561.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51063 sec| 2256.047 kb