Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đạt

biết nhà bạn lan cách trường 20 km hỏi bạn đi đến trường hết bao nhiêu phút và từ nhà là 7h45' và đến trường lúc 8h52' ?
Có ai ở đây không? Mình đang tìm cách giải quyết câu hỏi khó nhằn này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ rất quý giá! Cảm ơn mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để tính thời gian đi từ nhà đến trường, ta có thể sử dụng công thức sau: Thời gian = Khoảng cách / Tốc độ.

Trước tiên, ta cần tính khoảng cách từ nhà đến trường. Theo câu hỏi, khoảng cách là 20 km.

Tốc độ không được cho trong câu hỏi, vì vậy ta cần tính được tốc độ trước. Để làm điều đó, ta chia khoảng cách đi được bởi thời gian trích dẫn từ câu hỏi, đi từ 7h45' đến 8h52'.

Thời gian diễn ra giữa 7h45' và 8h52' là 1 giờ và 7 phút, tức là 1,12 giờ (60 phút + 7 phút = 67 phút = 1,12 giờ).

Tốc độ = Khoảng cách / Thời gian = 20 km / 1,12 giờ.

Câu trả lời: Để đi từ nhà đến trường, bạn mất khoảng 17,86 km/giờ (chính xác là 17,857 km/giờ).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Sử dụng công thức tốc độ = khoảng cách / thời gian, ta có thời gian di chuyển từ nhà đến trường là 1 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tốc độ di chuyển từ nhà đến trường là 20 km/1h (tính theo khoảng cách và thời gian).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tổng số phút từ 7h45' đến 8h52' là 67 phút. Do đó, thời gian đến trường là 67 phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Thời gian di chuyển từ nhà đến trường là 1 tiếng 7 phút (tính theo thời gian thực tế từ 7h45' đến 8h52').

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44659 sec| 2260.984 kb