Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

biết 2/5 quãng đường AB dài 36 km . hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km ?
Chào mọi người, mình đang gặp chút rắc rối. Có ai có thể dành chút thời gian để giúp mình giải đáp câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phép nhân để tìm số km của 1/5 quãng đường AB và sau đó nhân với 5 để tìm số km của cả quãng đường AB.

Phép tính cần thực hiện là 2/5 x 36 km, sau đó nhân kết quả với 5.

Cách giải 1:
2/5 x 36 km = (2 x 36) / 5 km = 72 / 5 km

Để tính tiếp, ta có thể chia 72 cho 5 để tìm kết quả cuối cùng.
72 / 5 = 14 rồi dư 2, nghĩa là 14 và phần dư 2/5.

Vậy quãng đường AB dài 72/5 km hoặc 14 2/5 km.

Cách giải 2:
2/5 x 36 km = (2 x 36 km) / 5 = 72 km / 5 = 14.4 km

Vậy quãng đường AB dài 14.4 km.

Lưu ý: Đây chỉ là hai cách giải đơn giản, còn nhiều cách khác tùy thuộc vào cách bạn áp dụng phép nhân và phép chia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Cách tiếp cận khác để tìm quãng đường AB là sử dụng phép tính đơn giản chia tỷ lệ. 2/5 là tỷ lệ của quãng đường AB, và 36 km là giá trị quãng đường tương ứng với tỷ lệ đó. Vậy để tìm quãng đường AB, ta chia 36 km cho 2/5, tức là quãng đường AB dài 90 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhân tỷ lệ để tìm quãng đường AB. 2/5 là tỷ lệ của quãng đường AB, và 36 km là giá trị quãng đường tương ứng với tỷ lệ đó. Vậy để tìm quãng đường AB, ta nhân 36 km với 5/2, tức là quãng đường AB là 90 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta có thể giải bài toán này bằng cách xác định số km mà 1/5 quãng đường AB chiếm, sau đó nhân số này với 5 để tìm quãng đường AB. Từ như vậy, 36 km là 1/5 của quãng đường AB, vậy quãng đường AB dài 180 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để tìm quãng đường AB, ta có thể áp dụng phép tính nhân hai để tính tổng của 2/5 và 36 km. Vậy quãng đường AB dài 72 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48547 sec| 2248.078 kb