Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Huy

bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cung đến thư viện?
Ai đó giúp mình với, mình đang rất cần tìm lời giải cho câu hỏi này. Mình sẽ chia sẻ kết quả cho mọi người sau!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phép chia chứ không cần xác định từng số ngày cụ thể.

Phương pháp 1:
Ta sẽ tìm bội chung nhỏ nhất của 8 và 10, tức là tìm số ngày mà cả Lan và Minh sẽ đến thư viện cùng một lần.
Bội chung nhỏ nhất của 8 và 10 là 40.
Vậy sau 40 ngày, cả Lan và Minh sẽ lại cùng đến thư viện.

Phương pháp 2:
Ta có thể liệt kê các số ngày mà Lan và Minh đến thư viện, sau đó tìm số ngày chung nhỏ nhất trong 2 danh sách đó.
Danh sách đến thư viện của Lan: 8, 16, 24, 32,...
Danh sách đến thư viện của Minh: 10, 20, 30,...
Số ngày chung nhỏ nhất trong 2 danh sách này là 40.
Vậy sau 40 ngày, cả Lan và Minh sẽ lại cùng đến thư viện.

Câu trả lời: Hai bạn Lan và Minh sẽ lại cùng đến thư viện sau ít nhất 40 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Để tìm số ngày mà hai bạn Lan và Minh lại cùng đến thư viện, ta cần tìm bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của 8 và 10. Ta có thể tìm BCNN bằng cách tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của 8 và 10 rồi thực hiện phép tính BCNN = (8 * 10) / UCLN. UCLN của 8 và 10 là 2, nên BCNN = (8 * 10) / 2 = 40. Vậy sau 40 ngày, hai bạn Lan và Minh sẽ cùng đến thư viện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta cần tìm bội số chung nhỏ nhất (BCNN) giữa 8 và 10. Hướng giải quyết là tìm bội số chung nhỏ nhất của các ước của 8 và 10. Ước của 8 là 1, 2, 4, 8 và ước của 10 là 1, 2, 5, 10. Ta thấy BCNN của 8 và 10 chính là 40. Vậy sau 40 ngày, hai bạn Lan và Minh sẽ cùng đến thư viện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta có thể tìm kết quả bằng cách xem từng ngày kể từ lần đầu hai bạn cùng đến thư viện. Sau 1 ngày, Lan đã đến thư viện 1 lần và Minh cũng đến thư viện 1 lần, nhưng không cùng ngày. Sau 2 ngày, Lan đã đến thư viện 2 lần và Minh cũng đến thư viện 1 lần, vẫn không cùng ngày. Tiếp tục như vậy, sau 8 ngày, Lan đã đến thư viện 8 lần và Minh cũng đến thư viện 1 lần. Sau 10 ngày, Minh đã đến thư viện 2 lần và Lan cũng đến thư viện 1 lần. Tuy nhiên, sau 40 ngày, cả hai bạn Lan và Minh lại cùng đến thư viện và từ đó, sau mỗi 40 ngày, hai bạn sẽ lại cùng đến thư viện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để biết sau bao nhiêu ngày hai bạn lại cùng đến thư viện, ta cần tìm bội số chung nhỏ nhất (BCNN) giữa 8 và 10. BCNN của 8 và 10 là 40. Vậy sau 40 ngày, hai bạn Lan và Minh sẽ cùng đến thư viện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.17873 sec| 2234.242 kb