Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Long

bạn huy cần tìm tìm 1 số có 7 chử số biết chữ số hàng triệu là chử số chẳn lớn nhất, tích của chử số hàng trăm nghìn và chử số hàng chục nghìn là số tròn chục nhỏ nhất có 2 chử số, chử số hàng nghìn giống chử số hàng trăm nghìn. Nếu bỏ các chử số thuộc lớp nghìn và lớp triệu ta được số chẳn lớn nhất có 3 chử số khác nhau. Số nhỏ nhất mà bạn Huy tìm được là...
Hey, cộng đồng tuyệt vời này ơi! Mình cần một ít hỗ trợ từ mọi người với câu hỏi này. Người nào đó có thể tham gia và giúp đỡ mình chứ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta cần xác định các chữ số của số cần tìm.

Theo yêu cầu đề bài:
- Chữ số hàng triệu là số chẵn lớn nhất, nghĩa là 6.
- Tích của chữ số hàng trăm nghìn và hàng chục nghìn là số tròn chục nhỏ nhất có 2 chữ số, nghĩa là 20. Điều này suy ra chữ số hàng trăm nghìn và hàng chục nghìn là 2 và 0.
- Chữ số hàng nghìn giống chữ số hàng trăm nghìn, nghĩa là cũng là 2.

Ta đã biết 4 chữ số của số cần tìm: 2, 2, 0, 6. Giờ ta cần tìm 3 chữ số cuối cùng sao cho số nhỏ nhất và có 3 chữ số khác nhau.

- Để số nhỏ nhất, ta sẽ xếp các chữ số này từ bé đến lớn. Như vậy, ta có ba chữ số 0, 2, 6.
- Để có 3 chữ số khác nhau, ta sẽ đặt chữ số lớn nhất ở hàng đơn vị, chữ số tiếp theo lớn hơn ở hàng chục và chữ số nhỏ nhất ở hàng trăm. Như vậy, ta có số nhỏ nhất là 206.

Vậy số nhỏ nhất mà bạn Huy tìm được là 206.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Số chẳn lớn nhất có 7 chữ số, chữ số hàng triệu là chữ số chẳn lớn nhất (tức là 8), chữ số hàng nghìn giống chữ số hàng trăm nghìn (tức là 8) và chữ số hàng chục nghìn là số tròn chục nhỏ nhất có 2 chữ số (tức là 10). Tích của chữ số hàng trăm nghìn và chữ số hàng chục nghìn là (8 * 10 = 80). Nếu bỏ các chữ số thuộc lớp nghìn và lớp triệu, số chẳn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 980.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số chẳn lớn nhất có 7 chữ số, chữ số hàng triệu là chữ số chẳn lớn nhất (tức là 8), chữ số hàng nghìn giống chữ số hàng trăm nghìn (tức là 8) và chữ số hàng chục nghìn là số tròn chục nhỏ nhất có 2 chữ số (tức là 10). Tích của chữ số hàng trăm nghìn và chữ số hàng chục nghìn là (8 * 10 = 80). Nếu bỏ các chữ số thuộc lớp nghìn và lớp triệu, số chẳn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 980.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số chẳn lớn nhất có 7 chữ số, chữ số hàng triệu là chữ số chẳn lớn nhất (tức là 8), chữ số hàng nghìn giống chữ số hàng trăm nghìn (tức là 8) và chữ số hàng chục nghìn là số tròn chục nhỏ nhất có 2 chữ số (tức là 10). Tích của chữ số hàng trăm nghìn và chữ số hàng chục nghìn là (8 * 10 = 80). Nếu bỏ các chữ số thuộc lớp nghìn và lớp triệu, số chẳn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 980.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45492 sec| 2251.141 kb