Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Hạnh

bạn hà mua 2 tá bút chì hết 30 ngàn . hỏi mua 8 cây bút chì như thế hết bao nhiêu tiền ?
các Bạn ơi, mình đang bí bài này quá, ai giỏi giúp mình với! Cảm ơn cả nhà

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Ta có thể giải bài toán bằng phép chia và nhân.

Cách 1:

Biểu diễn câu hỏi bằng phép tính:

2 tá bút chì = 30 ngàn
1 tá bút chì = 30 ngàn / 2 = 15 ngàn

Tương tự, để tìm giá của 8 cây bút chì, ta có:

1 cây bút chì = 15 ngàn / 2 = 7,5 ngàn

Vậy, mua 8 cây bút chì sẽ hết: 8 x 7,5 ngàn = 60 ngàn.

Cách 2:

Biểu diễn câu hỏi bằng phép tính:

2 tá bút chì = 30 ngàn
1 tá bút chì = 30 ngàn ÷ 2 = 15 ngàn

Ta có thể tính giá của 1 cây bút chì như sau:

1 cây bút chì = 15 ngàn ÷ 2 = 7,5 ngàn

Tiếp theo, để tìm giá của 8 cây bút chì, ta nhân giá của 1 cây bút chì với số lượng:

8 cây bút chì = 7,5 ngàn x 8 = 60 ngàn.

Câu trả lời: Mua 8 cây bút chì sẽ hết 60 ngàn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Đọc hiểu câu hỏi.
2. Nhận diện từ vựng quan trọng trong câu hỏi.
3. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp đã học để tạo câu trả lời.

Câu trả lời:
1. I hate you, what does "dịnh" mean in English?
2. I dislike you, what is the meaning of "dịnh" in English?
3. I don't like you, what does "dịnh" mean in English?
4. I can't stand you, what is the translation of "dịnh" in English?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43513 sec| 2236.406 kb