Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

bạn giải giúp mình Đại từ nghĩa là gì vậy ? Từ đồng âm nghĩa là gì vậy ? từ đồng nghĩa nghĩa là gì vậy ? danh từ nghĩa là vậy ? tính từ nghĩa là gì vậy ? động từ nghĩa là gì vậy ? Mong các bạn giải giúp nhé  THANK YOU
Mình đang trong tình trạng khẩn cấp cần giải quyết câu hỏi này, Bạn nào thông thái giúp mình với, mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần hiểu các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ. Dưới đây là phương pháp giải:

1. Đại từ: Đại từ là từ thay thế cho danh từ trong câu. Đại từ được sử dụng để tránh việc lặp lại danh từ và giúp câu trở nên ngắn gọn hơn.

2. Từ đồng âm: Từ đồng âm là các từ có cùng âm cuối nhưng có nghĩa khác nhau. Chúng được dùng để làm phong phú ngôn ngữ và tạo sự linh hoạt trong diễn đạt ý kiến, ý nghĩa.

3. Từ đồng nghĩa: Từ đồng nghĩa là các từ có cùng hoặc tương đương về ý nghĩa. Chúng có thể thay thế cho nhau trong ngữ cảnh phù hợp nhưng có thể có sự khác biệt về ngữ nghĩa, cấu trúc và cảm xúc.

4. Danh từ: Danh từ là từ dùng để chỉ người, sự vật, địa điểm, hay ý tưởng. Chúng thường đứng ở vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

5. Tính từ: Tính từ là từ dùng để mô tả, bổ nghĩa cho danh từ hay đại từ. Chúng giúp mô tả thuộc tính, tình trạng, hoặc đặc điểm của người hoặc vật được nói đến.

6. Động từ: Động từ là từ dùng để diễn tả hành động, trạng thái, quá khứ, hiện tại, tương lai, v.v. Chúng thường đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu và mang ý nghĩa chính.

Câu trả lời cho các câu hỏi trên:

1. Đại từ là từ thay thế cho danh từ trong câu.
2. Từ đồng âm là các từ có cùng âm cuối nhưng có nghĩa khác nhau.
3. Từ đồng nghĩa là các từ có cùng hoặc tương đương về ý nghĩa.
4. Danh từ là từ dùng để chỉ người, sự vật, địa điểm, hay ý tưởng.
5. Tính từ là từ dùng để mô tả, bổ nghĩa cho danh từ hay đại từ.
6. Động từ là từ dùng để diễn tả hành động, trạng thái, quá khứ, hiện tại, tương lai, v.v.

Cách giải thứ hai:

1. Đại từ: Đại từ là từ dùng để thay thế cho danh từ trong câu.
2. Từ đồng âm: Từ đồng âm là các từ có cùng âm cuối nhưng có nghĩa khác nhau.
3. Từ đồng nghĩa: Từ đồng nghĩa là các từ có cùng hoặc tương đương về ý nghĩa.
4. Danh từ: Danh từ là từ chỉ người, sự vật, địa điểm hoặc vật thể.
5. Tính từ: Tính từ là từ dùng để tả cách của người hoặc vật được đề cập.
6. Động từ: Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của người hoặc vật được nói đến.

Các câu trả lời trên có thể khác nhau nhưng đều đúng về nghĩa của từng khái niệm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Động từ là loại từ chỉ hành động, sự chuyển động, sự biến đổi, sự trạng thái của người hoặc vật. Động từ được dùng để tạo nên câu và thường đứng sau danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: chạy, ngồi, đi, nói, làm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tính từ là loại từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ, thông qua việc miêu tả, xác định trạng thái, đặc điểm, tính chất của người hoặc vật đó. Ví dụ: đẹp, khỏe, mạnh, đỏ, xanh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Danh từ là loại từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, sự việc, hoặc ý kiến, cảm xúc. Danh từ có khả năng thực hiện các chức năng như làm chủ ngữ, tân ngữ, tùy ngữ trong câu. Ví dụ: nhà, con chó, bàn, sự thanh lịch, tình yêu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Từ đồng nghĩa là các từ có cùng nghĩa hoặc nghĩa tương đương với nhau. Ví dụ: lớn - to, nhỏ - bé.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47379 sec| 2261.758 kb